برای محاسبه هزینه ایزوگام پشت بام، قیمت هر مترمربع ایزوگام با نصب را ضربدر مقدار ایزوگام مورد نیاز برای پشت بام می‌کنیم.
همچنین مقدار تقریبی ایزوگام لازم برای یک پشت بام برابر است با مساحت کل سطح به اضافه ۳۰ درصد آن. به عنوان مثال برای یک سطح با متراژ ۱۰۰ مترمربع، حدود ۱۳۰ مترمربع ایزوگام مورد نیاز است. این افزایش به دلیل همپوشانی دولایه کنار هم، بالا رفتن ایزوگام در دیواره ها و تیکه کاری های برای آب رو ها، داکت ها، لوله های بخاری، ستون ها، و لایه های اضافی برای زیر کولر و بشقاب ها و نظایر آن می‌باشد.
در مورد نحوه تقسیم سهم هر یک از اعضای آپارتمان باید عنوان کنیم که در صورتی که متراژ هر یک از واحدهای مسکونی یک آپارتمان برابر باشد، اعضا بطور مساوی هزینه ایزوگام را پرداخت خواهند کرد ولی در صورتی که متراژ مساوی نباشد هر یک از اعضا به تناسب متراژ واحد خود هزینه را پرداخت می‌نماید. بدیهی است که اعضای کلیه طبقات ملزم به پرداخت هزینه هستند و برخلاف عقیده برخی ها پرداخت هزینه فقط بر عهده ساکنین طبقه آخر نیست.